Hörviks Hamnar

Styrelsen i Hörviks hamnförening

 

Hamnföreningens ordinarie styrelsemedlemmar består utav;

 

 

Olof Thomasson, ordförande

olof@blekingebygg.se / 0733-282180

 

Henrik Rundgren, sekreterare

henrik.rundgren@predire.com / 0708-355511

Anders Borgman, kassör

anders@a-bygg.se / 0733-838758

 

Christian Nilsson, ledamot

kommer inom kort / 0704-936219

 

Ingmar Mattisson, ledamot

vvs-tjanst@telia.com / 0705-451232

Copyright © All Rights Reserved - Maria Mattisson - Hkmama_94@hotmail.com

Modifierad för Chrome