Hörviks Hamnar

Styrelsen i Hörviks hamnförening

 

Hamnföreningens ordinarie styrelse består utav;

 

 

Olof Thomasson, ordförande

olof@blekingebygg.se / 0733-282180

 

 

Håkan Arrskog Bengtsson, sekreterare

hakan.arrskog@telia.com / 0708-950807

 

 

Anders Borgman

 

 

Christian Nilsson, ledamot

kommer inom kort / 0704-936219

 

 

Ola Nilsson, ledamot

onbbygg@live.se / 0735-141208

 

 

Copyright © All Rights Reserved - Maria Mattisson - Hkmama_94@hotmail.com

Modifierad för Chrome