Hörviks Hamnar

Våra hamnar

Sedan urminnes tider har det bedrivits fiske i Hörvik och det lever kvar än idag, under sommaren och hörsten kan man se när fiskarna ger sig ut för att röjta ålbottengarnen. Även om trålfisket har försvunnit fiskas det med mindre båtar och garn.Det vi i Hörvik kallar fiskehamnen är den äldre hamnen och där finns bland annat hamnkontoret och Sjöräddningsstationen RS Hörvik,  klicka på länken för mer info.
Men 1999 byggdes den nya marinan och en helt ny stenpir och bryggor lades ut. Detta skapade 45 nya båtplatser i Hörvik och de var väldigt populära så redan år 2005 byggdes fler bryggor mot landsidan, det blev 40 st nya platser.Marinan utökades ytterligare 2007 då 10 sjöbodar byggdes med direkt anslutning till bryggan och 2008 byggdes det 8st till.2017 byggdes en vågbrytare för att minska inströmningarna i marinen.

Läs mer om den här -> galleri

Copyright © All Rights Reserved - Horviksmarina@hotmail.se

Modifierad för Chrome