Lediga båtplatser


Är ni intresserade av en båtplats i Hörvik?

Det finns för närvarande inga lediga båtplatser i fiskehamnen men det finns några platser lediga i Marinan.

maxdjupet i Marinan är 1,5m vid normalvattenstånd


Ola Nilsson 0735-141208

För mer information angående båtplatser, sjösättning eller sjöbodar, hör av er till:


horviksmarina@gmail.com alt. kontakta någon i styrelsen