Om Hörviks Hamnar


Sedan urminnes tider har det bedrivits fiske i Hörvik och det lever kvar än idag. Under sommaren och hösten kan man se när fiskarna ger sig ut för att "röjta" ålbottengarnen. Även om trålfisket har försvunnit fortgår fisket med mindre båtar och garn. 


Det vi i Hörvik kallar "Fiskehamnen" är den äldre hamnen och där finns bland annat hamnkontoret och Sjöräddningsstationen RS Hörvik.


1999 byggdes Marinan och en helt ny stenpir och bryggor anlades. Det resulterade i 45 nya båtplatser i Hörvik. De var väldigt populära så redan år 2005 byggdes fler bryggor mot landsidan. Det blev ytterligare 40 st nya platser.


Marinan utökades åter 2007 då 10 sjöbodar byggdes med direkt anslutning till bryggan och 2008 byggdes ytterligare 8st bodar. 


2017 byggdes vågbrytaren i anslutning till inloppet i Marinan för att minska inströmningarna av vågor.

Läs mer om den här -> Galleri