Båtplatser & Sjöbodar

Notera ert namn, telefonnummer, typ av båt i mailet så kontaktar vi er.


Information om gällande regler för hamnen, båtplatser, bodar, förråd mm hittar ni i dokumentet för Hamnordning nedan.


Är ni intresserade av en båtplats eller sjöbod med båtplats i Hörvik?

Hamnen är populär. Just nu finns lite båtplatser tillgängliga i fiskehamnen samt i marinan. Sjöbodarna med båtplats är fulltecknade, men det går att ställa sig i kö. Ni kan anmäla ert intresse till oss via email enligt nedan.


Maxdjupet i Marinan är 1,5m vid normalvattenstånd.


För mer information angående båtplatser, sjösättning eller sjöbodar, hör av er till: