Styrelsen


Hörviks Hamnar Ekonomisk Förening - styrelse 2022:


Mikael Allerslev, ordförande


Pelle Svensson, kassör


Håkan Arrskog Bengtsson, sekreterare


Daniel Johannesson, ledamot


Ola Nilsson, ledamot


Dan Björklund, suppleant


Elliot Rundgren, suppleant