Styrelsen


Hörviks Hamnar Ekonomisk Förening - styrelse 2023:


Mikael Allerslev, Ordförande


Ingemar Mattisson, V. Ordförande, ledamot


Dan Björklund, Kassör, ledamot


Daniel Johannesson, Sekreterare, Båtplatsansvarig, ledamot


Ola Nilsson, ledamot


Lars-Inge Nilsson, suppleant


Lars Nilsson, suppleant